Công ty Vệ sinh Nhất Tín Phát tiến hành vệ sinh nhà xưởng công ty may 28 Quảng Ngãi, chúng tôi cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà xưởng định kỳ thường xuyên làm thay đổi bộ mặt của công ty từ môi trường làm việc ít bụi bẩn, sáng bóng, mang lại sự thoải mái và nâng cao ý thức vệ sinh của các chủ thể lao động.

Hình ảnh nhân viên công ty Nhất Tín Phát vệ sinh tại công ty 28 Quảng Ngãi:

Vệ sinh phân xưởng công ty may 28 Quảng Ngãi
Vệ sinh phân xưởng công ty may 28 Quảng Ngãi
Vệ sinh phân xưởng công ty may 28 Quảng Ngãi
Vệ sinh phân xưởng công ty may 28 Quảng Ngãi