Gói giúp việc theo giờ của NHAT TIN CLEAN cung cấp trong tháng 9

Những gói giúp việc nhà theo giờ ưu đãi sau mùa dịch của NHAT TIN CLEAN nhằm giúp quý khách lựa chọn phù hợp với từng gia đình

Gói dịch vụ 1: đăng ký thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 mỗi buổi 2h tháng thu 1.540.000 đ              

 

 

Gói dịch vụ 2: đăng ký thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 mỗi buổi 3h tháng thu 2.100.000 đ

Gói dịch vụ 3: đăng ký thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 mỗi buổi 4h tháng thu 2.800.000 đ

Gói dịch vụ 4: đăng ký tuần 1 buổi, buổi 4h tháng thu 880.000 đ (thứ 7 hoặc CN)

Gói dịch vụ 5: đăng ký tuần 1 ngày 8h, tháng thu 1.600.000 (thứ 7 hoặc CN)

Quý khách ký hợp đồng 3 tháng và thanh toán trọn gói 3 tháng sau khi ký hợp đồng tặng 1 chai siêu tẩy dầu mỡ

Quý khách ký hợp đồng 6 tháng và thanh toán trọn gói sau khi ký hợp đồng, được tặng thêm nữa tháng dịch vụ và 1 chai siêu tẩy dầu mỡ
Chương trình được áp dụng cho tất cả các gói dịch vụ trên

Công ty TNHH TM Nhất Tín Phát

VP: số 280 đường Tế Hanh, Tịnh Ấn Tây, Tp. Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi

Hotline: 085 7777 087

WWW.VESINHQUANGNGAI.COM